Fysioterapi

 

Nicholas Garner er statsautoriseret fysioterapeut.

Som fysioterapeut har han et stort indblik hvordan kroppen hænger sammen og fungerer, og er yderligere specialiseret i behandling af problemer, som udspringer fra muskler, led, nervesystem, kredsløb og vejrtrækning.

Der har speciel god erfaring med ryg og knæsmerter samt diverse problematikker i armene, som golf- og tennisalbue samt såkaldte museskader. I behandlinger indgår der også bløddelsbehandling altså massage, stræk, mobilisering af led, øvelsesterapi og laserbehandling.

Udsnit af de årsager patienterne hyppigst henvender sig med:

 • Smerter i hoved, ryg, nakke og skuldre, lænd
 • Muskelspændinger
 • Piskesmæld
 • Føleforstyrrelser, lammelser
 • Musearm, tennis/golfalbuer
 • Bækkenløsning
 • Slidgigt, ledegigt
 • Arbejdsskader
 • Svimmelhed, dårlig balance
 • Fibersprængninger
 • Forstuvninger/idrætsskader

Klinikkens behandlingsmetoder bygger på viden om, hvordan kroppen fungerer og reagerer, når den udsættes for overbelastninger. Det kan være fysiske, psykiske og biomekaniske forstyrrelser eller skader.

Til den første behandling bliver du grundigt undersøgt,og vi snakker om hvilke symptomer du har, og hvilke mål vi skal sætte for behandlingen. Dernæst sammensætter vi den behandlingskombination, som bedst muligt vil kunne føre dig frem til dine mål.

Behandlingsmetoder:

 • Afspænding og/eller udspænding af stram muskulatur
 • Massage
 • Ledmobilisering, ledmanipulation
 • Korrektion af fejlstillinger
 • Styrkelse af svag muskulatur (øvelser)
 • Stimulation af inaktive områder
 • Bearbejdning af hinder og nervevæv.
 • Råd og vejledning

På klinikken vil behandlingen ofte være en kombination af flere forskellige behandlingsteknikker, og vil ofte involvere dig selv, så du lærer at forebygge nye tilfælde. Dette kan f.eks. være i form af øvelser eller holdningskorrektion.

 

Sygeforsikringen Danmark

Du kan få tilskud til fysioterapi og akupunktur, hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark. Dog ydes der ikke tilskud fra den offentlige sygesikring.

Sundhedsforsikring

Du kan få dækket udgifterne til dine akupunkturbehandlinger, hvis du har en privat sundhedsforsikring, f.eks gennem dit arbejde.

Priser for behandling

Du finder priser på vores behandlinger herunder.

Priser

Medital Klinik Danmark


Nørre Søgade 27A 1.tv. - 1370 København K - Tlf: 39 43 39 39