Orthomolekylær medicin

Hvorfor anbefaler vi brug af vitaminer og mineraler

Vi anbefaler brugen af kosttilskud såvel som vi anbefaler en sund og næringsfuld kost. Vores viden baserer sig på naturvidenskabelige dobbelt blind undersøgelser der påviser kosttilskuddenes virkning. Vi har en lang erfaring i brugen af kosttilskud og naturmedicin og bruger dem med sikkerhed, omtanke og vores grundige undersøgelser sikrer at vi ikke udsætter klienterne for nogen risici.

Vi anbefaler vores klienter at tage vitaminer og mineraler, fordi de fleste mennesker, pga. af livsstil med stress, sygdom, underskud af energi, dårlige madvaner og miljøpåvirkninger forbruger ekstra mange næringsstoffer i form af vitaminer og mineraler. Dette gør at man kommer i underskud af dem. Når kroppen kommer i underskud af vitaminer og mineraler nedsættes energiniveauet og immunforsvaret og man kommer i øget risiko for livsstilssygdomme.

Har du spørgsmål vedrørende brug af kosttilskud er du velkommen til at kontakte klinikken.

Orthomolekylær medicin består af:

•   Vitaminer

•   Mineraler

•   Aminosyrer

•   Fedtsyrer

 

Hvad er Orthomolekylær medicin?

Orthomolekylær medcin er altså vitaminer, mineraler, fedtsyrer og aminosyrer som organismen enten selv frembringer - som for eksempel hormoner og visse enzymer - eller som vi indtager med føden.

De sidste er nødvendige for organismens funktion - og er gennem årtusinders udvikling blevet forenelige med og integreret med kroppens egen indre økologi. 

Det græske ord "orthos" betyder "korrekt" eller "det rette". Vi kender også ordet fra ortopædi, ortodoksi, ortografi og flere andre forbindelser. Orthomolekylært er altså det, der beskæftiger sig med og benytter "de rette" molekyler.

Det betyder i denne forbindelse de kropskompatible substanser, cellerne kan tolerere og udnytte til selvreparation, genopbygning af tabte eller beskadigede funktioner, til afgiftning og aktivering og etablering af et økologisk velfungerende indre cellemiljø. 

Orthomolekylær terapi arbejder således fra cellens indre ud i. Den kaldes derfor også undertiden for cellulær terapi. Da vi kun har det så godt og fungerer så godt som vore celler, og da disse danner hele fundamentet for vor helse, styrke og funktionsevne, er denne helbredelsesform den indlysende rationelle fremgangsmåde.

Det menneskelige legeme er i stor udstrækning en selvreparerende organisme. Målet med den orthomolekylære substanser, er at give præcis de næringsstoffer, som cellerne behøver for at være sunde og stærke. 

Vitaminer og mineraler og orthomolekylære substanser er praktisk talt total bivirkningsfri. Da stofferne også er det der giver næring i maden bør de altid prioriteres højt i et behandlingsforløb og som forebyggelse mod diverse fysiologiske problemer.

Betegnelsen orthomolekylær og begrebet orhomolekylaritet blev i øvrigt formuleret af den berømte biokemiker og dobbelte Nobel-pristager dr. Linus Pauling i 1960'erne.

Lægeordineret medicin

Den skolemedicinske sygdomsbehandling, som med få undtagelser er den eneste behandlingsform det offentlige regi tilbyder patienterne, er baseret på indtagelsen af kropsfremmede farmaceutiske substanser, der forstyrrer organismens normale biokemiske funktioner og derved medfører ofte meget svære bivirkninger.

Du kan læse mere om lægeordinerede præparater og om deres virkning og bivirkninger på Medicin.dk

Medital Klinik Danmark


Nørre Søgade 27A 1.tv. - 1370 København K - Tlf: 39 43 39 39